Mansup mirasçı, miras, vasiyet, vasiyetin açılması, vasiyetnamenin iptali

0 oy
16, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

2. Hukuk Dairesi 2001/5183 E., 2001/6770 K.

·  MANSUP MİRASÇI

·  MİRAS

·  VASİYET

·  VASİYETİN AÇILMASI

·  VASİYETNAME

·  VASİYETNAMENİN İPTALİ

·  VERASET BELGESİ

"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ
SAYI:

ESAS KARAR 
2001/5183 2001/6770
Y A R G I T A Y İ L A M I


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece 
verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Vasiyetname ile mirasçı seçilen (nasb) kişiye ve kişilere mirasçılık belgesi 
verilmesi için, yasal veya öncelikli hak sahiplerince seçilmiş mirasçılığa bir itirazın 
yapılmamış olması gerekir.
Yasal mirasçılar vasiyetin iptali için dava açmakla seçilmiş mirasçılığa itiraz 
etmişlerdir. Açılan davanın sonucu beklenmeden mirasçılık belgesi verilmesi 
(MK.528) doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Hükmün açıklanan sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının 
yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 30.04.2001 (Pzt.)


 

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...