Kamulaştırma kanunu, yetkili ve görevli mahkeme

0 oy
26, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

5. Hukuk Dairesi 1992/9737 E., 1992/14566 K.

·  KAMULAŞTIRMA KANUNU

"İçtihat Metni"

T.C
Y A R G I T A Y
Beşinci Hukuk Dairesi

E. 1992/9737
K. 1992/14566
T. 1.6.1992

ÖZET : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 37. maddesine göre, adı geçen
Kanundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekenleri
taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde basit yargılama
usulü ile görülür.


(2942 s. Kamulaştırma K. m. 37)

Taraflar arasındaki kamulaştırma değerinin artırılması davasından dolayı
yapılan yargılama sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen hükmün
Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş
olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp
düşünüldü:

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 37. maddesine göre, adı geçen Kanundan
doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekenleri taşınmaz
malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde basit yargılama usulü ile
görülür. Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Dairemiz kararlarına göre iki
İdare arasında bulunsa dahi tescil davalarına Asliye Hukuk Mahkemesinde
bakılması gerekir. Hakem yoluyla ihtilafın çözümlenmesine gidilemez. Bu
nedenle davaya bakılmak gerekirken görevsizlik kararı verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacı Hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarıda
açıklanan nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 1.6.1992
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...