Tahliye taahhüdü, yeni malik

0 oy
6, Ağustos, 2011 Editor tarafından soruldu

 

6. Hukuk Dairesi 1991/5234 E., 1991/5536 K.

·  TAHLİYE TAAHHÜDÜ

·  YENİ MALİK

"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y
Altıncı Hukuk Dairesi

E. 1991/5234
K. 1991/5536
T. 25.4.1991


ÖZET : Taşınmaz el değiştirmekle, bu taşınmazdan doğan bütün hak ve borçlar
yeni temellük edene geçer. Eski malik zamanında davalının yüklendiği tahliye
taahhüdünden doğan dava hakkı da taşınmazı sonradan iktisap eden davacıya
intikal eder.

İhtarnamede tahliye taahhüdünden bahsedilmemesi tahhüdün sonuç doğurmasına
engel değildir.


(6570 s. GKK. m. 7)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı
tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar
okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, taahhüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme,
davayı reddetmiş; hükmü, davacı temyiz etmiştir.

Davacı, eski maliki iki numaralı noterden 13.10.1988 tarihinde tanzim edilen
taahhütname ile taşınmazın 15.9.1990 tarihinde tahliye edileceğini ileri
sürerek bir aylık süre içerisinde açtığı dava ile taşınmazın tahliyesini
istemiştir. Taşınmaz el değiştirmekle, bu taşınmazdan doğan bütün hak ve
borçlar yeni temellük edene geçer. Eski malik zamanında davalının yüklendiği
tahliye taahhüdünden doğan dava hakkı da taşınmazı sonradan iktisap eden
davacıya geçmiş olacağından süresinde açılan bu davada tahliyeye karar
verilmesi gerekirken, yazılı düşünceyle davanın reddi isabetli bulunmayıp
hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

İhtarnamede tahliye taahhüdünden bahsedilmemesi, taahhüdün sonuç doğurmasına
engel değildir.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile
HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin
alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 25.4.1991 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...