• Kayıt
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

Tahliye emrine itiraz

0 oy

 

İTİRAZ:

1 - MÜDDET VE ŞEKLİ:

Madde 274 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya şifahen icra dairesine bildirir.

Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.

63, 64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takiplerinde de caridir.

soru hakkında:
3, Mart, 2011 Editor tarafından soruldu
...