Tahliye emrine itiraz

0 oy
3, Mart, 2011 Editor tarafından soruldu

 

İTİRAZ:

1 - MÜDDET VE ŞEKLİ:

Madde 274 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya şifahen icra dairesine bildirir.

Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.

63, 64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takiplerinde de caridir.

soru hakkında:
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...