Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler

0 oy
12, Şubat, 2011 Editor tarafından soruldu

 

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler

MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir.

soru hakkında:
12, Mayıs, 2011 misafir tarafından soruldu

Notice: Undefined index: content in /home/turkavuk/public_html/qa-include/qa-theme-base.php on line 2328
11, Ekim, 2011 Editor tarafından yorumlandı
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununda hüküm bu şekilde.. Eski Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda bu maddenin karşılığı m.27 ve 193..

1 cevap

0 oy
11, Ekim, 2011 yasarabay tarafından cevaplandı
madde 20 -1   20-2 göevsizlik kararı hakkında geniş bilgi istiyorum
11, Ekim, 2011 Editor tarafından yorumlandı
@yasarabay HUMK Madde 27 - Mahkeme vazifedar veya salahiyettar olmadığından dolayı dava arzuhalinin reddine karar verdiği takdirde arzuhali ve dava dosyasını ait olduğu mahkemeye gönderir ve yeniden harç alınmaz.

Madde 193 - (Değişik madde: 16/07/1981 - 2494/15 md.)

    Davacı, iptaline karar verilen dilekçenin yerine yeni bir dilekçe düzenleyip vermek zorundadır.

    Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur.

    (Değişik fıkra: 26/02/1985 - 3156/7 md.;Değişik fıkra: 26/09/2004 - 5236 S.K./13.mad) *1* *2* Her iki hâlde kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren on gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kâğıdı tebliğ ettirilmesi gerekir.

    Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Kanunda belirtilen ayrık hükümler saklıdır.
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...