Kararın temyizi, zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırmak

0 oy
19, Ekim, 2011 Editor tarafından soruldu

8. Ceza Dairesi 1996/5446 E., 1996/6951 K.

·  KARARIN TEMYİZİ

·  ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMAK

"İçtihat Metni"

ÖZET : İcra ceza suçlarında zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırma kararlarını
temyiz, müştekinin şahsi hakları kapsamında bulunduğundan, C. Savcısının
hükmü temyiz yetkisi yoktur.

(765 s. TCK. m. 102/6)

 

bir cevap ile ilgili: Yargıtay 8. Ceza Dairesi Kararları
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...