• Kayıt
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

Sınır bozma suçu, hakkı olmayan yere tecavüz

0 oy

 

8. Ceza Dairesi 1996/6966 E., 1996/9274 K.

·  HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

"İçtihat Metni"

ÖZET : TCK.nun 513/1. maddesinde yazılı sınır bozma suçunun oluşabilmesi için,
başkasının tasarruf ettiği emlak ve araziyi tamamen veya kısmen zapt ve
tasarruf etmek veya bunlardan intifa eylemek için arazi ve emlakin sabit ve
belirlenmiş sınırlarını değiştirip bozmak gerekir.

(765 s. TCK. m. 513/1)

 

bir cevap ile ilgili: Yargıtay 8. Ceza Dairesi Kararları
19, Ekim, 2011 Editor tarafından soruldu
...