Taşıt Kanununa muhalefet

0 oy
21, Ekim, 2011 Editor tarafından soruldu

 

7. Ceza Dairesi 1996/5886 E., 1996/5655 K.

·  TAŞIT KANUNUNA MUHALEFET

"İçtihat Metni"

Y A R G I T A Y İ L A M I

237 sayılı kanuna muhalefetten sanık, …hakkında yapılan
duruşma sonunda: Beraatine dair … 1. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 11.9.1995 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, Müdahil vekili
tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma
isteyen 26.6.l996 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki
kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık İski Elektrik Mekanik Daire Başkanlığı Aracılar Müdürlüğü'ne
bağlı ve Dış Finansman Daire Başkanı ….'ın emrinde görevli şofördür.
İski Genel Müdürlüğü'nün 14.4.1995 günlü yazısına göre sabah 08.00'de göreve
başlayıp, akşam daire başkanını ikametgahına bırakana kadar görevi
sürmektedir. Olay günü ...'ı ikametgahına 21.30 sıralarında bırakmış,
kaza ise saat 23.30'da meydana gelmiş olup, sanık alkollü ve kaza raporuna
göre de şerit aşımı yaparak kusurlu bulunmuştur. Bu durumda; hernekadar
bilirkişi tarafından aracın mutad güzergahında kullanıldığı bildirilmiş ise
de, sanığın …'ı ikametgahına bıraktıktan sonra hemen aracı
ambarlıdaki şebekeye park etmesi gerekirken, lokantaya gidip içki içerek
yaklaşık iki saat sonra kazaya sebebiyet vermesi aracın tahsis amacına uygun
kullanıldığını göstermeyeceği cihetle mahkumiyeti yerine yazılı şekilde
beraat kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, Müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA 12.9.1996 günü oybirliğiyle karar
verildi.

 

bir cevap ile ilgili: Yargıtay 7. Ceza Dairesi Kararları
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...