Asgari ücret, toplu iş sözleşmesi ile düzenleme, ücret alacağı

0 oy
1, Kasım, 2011 Velevki tarafından soruldu

9. Hukuk Dairesi 1998/949 E., 1999/4108 K.

·  ASGARİ ÜCRET

·  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE DÜZENLEME

·  ÜCRET ALACAĞI

"İçtihat Metni"

Davacı işçi 1.3.1998-28.2.2000 yürürlük süreli İşletme Toplu İş
Sözleşmesinin 48. maddesinde "Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren
işyerlerinde en az ücret yasal en az ücret olup, eğer yasal ücret artar ise
aradaki fark sendika üyesi işçilere de yansıtılacaktır." şeklindeki kurala
rağmen davalı idarenin bu hükümden Sayıştay denetçisinin bir raporuna
dayanarak yararlandırılmadığını, daha önce yapılan yararlandırılmaların da
geri alındığını ileri sürerek idarenin işleminin hatalı olduğunun tesbiti ile
birlikte kesilen ücretinin iadesi istemi ile açtığı davanın yargılaması
sonunda mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı işçinin üyesi olduğu Sendika ile işveren arasında düzenlenen
yürürlük süresi yukarıda açıklanmış olan Toplu İş Sözleşmesindeki asgari
ücretli ilgili kural daha önceki 3-4 dönem Toplu İş Sözleşmelerinde de aynı
şekilde yer verilmiş olup uzun yıllar bu sözleşmelerin asgari ücret farkından
sendika üyesi işçilerin yararlandırılmaları gerektiği şeklinde uygulanmış
olup Toplu İş Sözleşmesi tarafları arasında bir uyuşmazlık çıkmış
değildir.Dava dilekçesinde de açıklanmış olduğu gibi asgari ücret farkı ile
ilgili kuralın dört sözleşme dönemi yani 8 yıl boyunca ücret zammı şeklinde
uygulanmış olması, tarafların maddeyi nasıl yorumladıklarının açık bir
kanıtıdır.Yıllarca davalı idare de uygulamasını davacının isteği
doğrultusunda yapmış bulunduğuna göre sözleşmenin davalı tarafından yorumu da
davacının yararı doğrultusundadır.Bundan başka yıllarca aynı kuralın asgari
ücret farkından davacı işçinin yararlandırılacağı şeklindeki uygulamadan
dönülmüş olması yerleşmiş olan iş koşuluna da aykırılık teşkil eder ki İş
Hukukunda bunun kabulü mümkün değildir.Öte yandan Sayıştay raporunun da
bağlayıcılığından söz edilemez.Böyle olunca gerekli hesaplama yapıp istek
doğrultusunda hüküm kurulmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.3.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...