İstirdat davası nedir?

0 oy
6, Aralık, 2011 Kamus tarafından soruldu

 

istirdat davası - Geri alım davası; haklı bir neden olmaksızın mal kazanımından doğan ve kazanılan malın geri alınmasını amaçlayan dava; icra hukukunda, borç olmayan bir paranın, kesinleşen icra takibi dolayısiyle (cebri icra tehdidi altında) ödenmesi durumunda, bu paranın geri alınması için açılan dava. 

bir cevap ile ilgili: Hukuk Terimleri
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...