sebepsiz zenginleşmede zamanaşımı başlangıcı

+1 oy
25, Aralık, 2011 Meral Özdikicierler tarafından soruldu
26, Aralık, 2011 Editor tarafından yeniden etikenlendirildi

1 cevap

+2 oy
26, Aralık, 2011 Hukukcu tarafından cevaplandı

Borçlar Kanununun 66. maddesinde sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak haklarının zamanaşımı süresi düzenlenmiştir. Buna göre, iade alacaklısının geri alma hakkının varlığını öğrenmesinden itibaren 1 yıl ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl sonra, sebepsiz zenginleşmeden doğan iade talebi zamanaşımına uğrar.

1 yıllık sürenin başlaması için, iade alacaklılarının kendisi aleyhine zenginleşen kişiyi ve zenginleşmenin kapsamını bilmesi aranmaktadır. 

İştirak halinde alacak hakkına sahip iade alacaklıları varsa (örneğin sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkını miras yolu ile kazananlar gibi), alacaklıların tamamının bu bilgilere sahip olmasına kadar, süre işlemeye başlamaz.

10 yıllık süre ise, iade borcunun doğduğu andan itibaren işlemeye başlayacaktır. İfa dışındaki zenginleşmelerde ve ifa sonucu zenginleşme türlerinden geçersiz sebebe dayanan zenginleşmelerde, bu an, zenginleşmenin gerçekleştiği andır. Zira iade borcunun bu andan itibaren doğduğu tartışmasızdır. Buna karşılık, sona eren sebebe dayanan zenginleşmelerde ve gerçekleşmeyen sebebe dayanan zenginleşmelerde, 10 yıllık sürenin başlama tarihi tartışmalıdır. Baskın görüş, bu sürenin sebebin ortadan kalktığı ve beklentinin gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı andan itibaren işlemesi şeklindedir. Bunun aksine 10 yıllık sürenin iktisap anından itibaren işlemesini savunlar da vardır.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...