açık cezaevine geçiş şartları

0 oy
6, Haziran, 2012 acar tarafından soruldu

merhaba...

 

Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848
HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İki yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlüler

Madde 6 — (Değişik:RG-17/4/2012-28267)

Toplam cezalarının beşte birini kapalı ceza infaz kurumlarında iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalmış hükümlüler ile cezaları yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları veya kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilen hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihlerine üç yıl veya daha az süre kalanlar, açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir.

Açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilmek için, ayrıca;

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102, 103, 142, 148, 149, 188, 190, 328, 335, 336, 337 nci maddelerinden hüküm alanlar için, koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması,

b) Kapalı ceza infaz kurumlarında cezaları infaz edilen hükümlülerden;

3) 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumuna gönderilenler, geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi halli olarak geçirmesi, koşullu salıverilme tarihine en fazla üç yıl kalması ve diğer koşulları taşıması,aranır.

Cezaların toplanması halinde açık ceza infaz kurumuna ayrılmada koşullu salıverme tarihine en az süre aranan suç esas alınır.

Şimdi benim size sorum şu: Bu yazılanlara göre 2006 eylül ayından beri cezaevinde iyi halli olarak bulunan bir hükümlü 5237.sayılı tck.nun 149. maddesinden 10 yıl yine aynı olaydan yaralama suçundan 2 yıl 6 ay ceza almış bir hükümlü açıkcezaevine ayrılma şartlarını taşıyor mu? Teşekkür ederim.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...